Thursday, May 17, 2012

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN(LADAP)

Teruja dengan pengisian yang diperolehi dalam LADAP yang baru sahaja selesai dan adalah menjadi tanggungjawab untuk mengisi e-splg akan kehadiran dalam Kursus Luar .Di sini disenaraikan kursus-kursus yang sesuai untuk diadakan oleh pihak sekolah untuk memantapkan pengelolaan sumber tenaga mengajar demi melahirkan tenaga kerja yang berkualiti dan seterusnya dapat melahirkan anak didik yang cemerlang gemilang dan terbilang.Sumber diperolehi dari soal selidik e splg yang dirasakan memang membantu pihak jawatankuasa LADAP untuk merangka dan merancang kursus yang sesuai untuk guru-guru.
Dibahagikan kepada beberapa bahagian

a)Pengetahuan Profesionalisme :
-Ilmu pengetahuan dan Pendidikan dalam matapelajaran atau bidang pengkhususan sepert
          i)Program perkongsian ilmu dalam bidang pengkhususan
          ii)Kursus peningkatan dan aplikasi ilmu
          iii)Kursus pembelajaran berasaskan projek
-Pengurusan Kurikulum
         -Penilaian dan pentaksiran khasnya dalam pembinaan item dan analisis item
         -Pengurusan Panitia dari segi Pelan strategik dan Head count
-Kreativiti dan Inovasi Pedogagi
         i)Kursus pedagogi berkesan bagi guru
         ii)Kursus strategik pemulihan dan masalah pembelajaran

b)Kemahiran Profesionalisme
i)Kejurulatihan(Training ofTrainees)
         -Kursus Mentoring dan Coaching
         -Kursus team building
ii)Kejurulatihan dan pertauliahan ko kurikulum
         -Kursus kemahiran asas
                                           a.unit uniform
                                           b.kelab dan persatuan
                                           c.sukan dan permainan
        -Kursus Kejurulatihan
        -Kursus kepengelolaan dan pentadbiran
        -Kursus kepegawaian dan pengadilan
iii)Penulisan ilmiah
       -kursus kaedah penulisan ilmiah  seperti artikel,jurnal dan modul P&P
iv)Kajian dan Penyelidikan Akademik
         i)Kursus analisa data
        ii)kursus jenis2 kajian
        iii)Kursus kajian Tindakan
         iv)Kursus Rekabentuk kajian
v)Kepimpinan
        i)Kursus kepimpinan berkesan
       ii)Kepimpinan pengajaran
      iii)Kepimpinana islam
      iv)kepimpinan futuristik
vi)pengurusan kewangan
       i)kursus asas kewangan
vii)Pengurusan Strategik
       i)Kursus pengurusan strategik

C)Nilai dan Amalan Profesionalisme
         i)Nilai dan etika
                    -Kursus pembangunan sahsiah cemerlang
                    -Kursus pengurusan tingkahlaku dalam kurikulum
                   -Kursus pengurusan tekanan dan pengurusan krisis
                    -kursus pembangunan organisasi dan peningkatan integriti dan budaya kerja cemerlang
                    -kursus protokol dan etikat
         ii)Komunikasi Berkesan
                    -Kursus komunikasi berkesan
                   - Kursus pengucapan Awam
                    -Kursus Kemahiran Perundingan

Dengan penguasaan dalam pengetahuan profesional,kemahiran profesional dan Nilai dan Amalan Profesional dapat melahirkan tenaga kerja yang berwibawa,kreatif dan inovatif, berkualiti dan berdaya saing mampu untuk meningkatkan Mutu pendidikan Negara ke tahap global.
             


No comments:

Post a Comment