Friday, April 18, 2014

ANDALUSIA & MADRID TOUR 2014 (7-13 APRIL)

Sebelum membuat lawatan ke negara yang pernah dijajah oleh sebuah kerajaan islam terbesar sautu ketika dahulu elok kiranya mengetahui sejarah perkembangannya sebelum melihat sendiri peninggalan tamadun islam di sana.

Sejarah boleh dijadikan iktibar bagaimana kegemilangan sebuah kerajaan khasnya kerajaan islam yang kuat boleh runtuh akibat dari kealpaan , kemewahan dan tindakan yang tersasar dari jalan yang telah ditetapkan Allah.Sebak dan sedih melihat kini bagaimana keagungan tersebut hanya tinggal kenangan yang mana bekas dan tapak serpihan peninggalan tamadun sahaia yang kelihatan.

 Sepanyol adalah sebuah negara yang pernah ditaklukkan oleh Islam untuk mengembangkan agama Islam di negeri tersebut. Ketika Islam masuk ke negeri Spanyol, negeri ini banyak mengalami perkembangan peradaban yang pesat baik dari kebudayaan maupun pendidikan Islam, karena Spanyol didukung oleh negerinya yang subur dengan penghasilan ekonomi yang cukup tinggi sehingga menghasilkan para pemikir hebat. Spanyol mengalami perkembangan pesat dalam kebudayaan dan pendidikan Islam yang dimulai dengan mempelajari ilmu agama dan sastra, kemudian meningkat dengan mempelajari ilmu-ilmu akal. Karena dalam waktu relatif singkat Cardova dapat menyaingi Baghdad dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Karena itu kehadiran Islam di Spanyol banyak menarik perhatian para sejarawan.

Sebelum penaklukan Sepanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu daerah dari dinasti Bani Umayah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik (685-705 M). Khalifah Abd al-Malik mengangkat Hasan ibn Nu’man al-Ghassani menjadi gabenor di daerah itu. 
Pada masa Khalifah al -Walid, Hasan ibn Nu’man sudah digantikan oleh Musa ibn Nushair. Di zaman al-Walid itu, Musa ibn Nushair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko.Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan-pegunungan. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu daerah dari Khalifah Bani Umayah memakan waktu selama 53 tahun, iaitu mulai tahun 30 H (masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan) sampai tahun 83 H (masa al-Walid). 

Dalam proses penaklukan Sepanyol terdapat tiga pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tharif ibn Malik, Thariq ibn Ziyad, dan Musa ibn Nushair.  Thariq ibn Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penaklukan Sepanyol kerana pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebahagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibn Nushair dan sebahagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Thariq ibn Ziyad. 

Sebuah gunung tempat pertama kali Thariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya, dikenal dengan nama Gibraltar (Jabal Thariq). Dalam pertempuran di Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ seperti Cordova, Granada dan Toledo (Ibu kota kerajaan Goth saat itu). Kebudayaan islam memasuki Eropah melalui beberapa jalan, antara lain melewati Andalusia. Ini kerana kaum muslimin telah menetap di negeri itu sekitar abad 8 abad lamanya. Pada masa itu kebudayaan Islam di negeri itu mencapai puncak perkembangannya. Kebudayaan Islam di Andalusia mengalami perkembangan yang pesat diberbagai pusatnya, misalnya Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo.

Fasa awal Sepanyol berada di bawah pemerintahan amir yang diangkat oleh kerajaan Khalifah Bani Umaiyah yang berpusat di Damsyik.Apabila kerajaan Umaiyah jatuh ditangan Khalifah Abbasiyah,,amir (panglima atau gabenor) di Sepanyol tidak mahu tunduk kepada  Khalifah Abbasiyah maka Abdul Rahman 1 dari keturunan Bani Umaiyah dari dari Damsyik dan memasuki Sepanyol serta digelar Al Dakhil(yang masuk ke Sepanyol) berhasil mendirikan Bani Umaiyah di Sepanyol.

Pada masa pemerintahan Bani Umaiyah ini Sepanyol mulai memperolehi kemajuan dalam bidang politik,peradapan serta pendidikan.Abdul Rahman mendirikan masjid Cardova dan sekolah-sekolah di kota besar di sepanyol.Kemudian penerus yang lain seperti Hisyam dikenal berjasa menegakkan hukum islam,Hakam sebagai pembaharuan dalam militari dan abdul Rahman Al Ausath sebagai pemimpin yang mencintai ilmu sehingga Cardova muncul sebagai pusat ilmu pengetahuan Penerbangan Turkish Airline telah dipilih untuk misi perlancongan kali ini,,,,bermula dar Damman dengan 4 jam perjalanan transit di Istanbul dan meneruskan perjalanan selama 4 jam lagi ke Sepanyol dengan mendarat di MALAGA sebelah selatan Spain.


No comments:

Post a Comment